Skip to content

Pro pomoc s účetnictvím a daněmi se směle obraťte na firmu AZA účetnictví: vedení účetnictví Praha a daňová evidence Praha. AZA účetnictví je pomocníkem pro daňové přiznání Praha, daňové zdokonalení, daňová poradenství, přestavbu firemního i soukromého účetnictví v souladu s normami a legislativními úpravami v oblasti daní. AZA účetnictví má zkušené daňové poradce se zkušenostmi s podvojným účetnictvím a sestavováním účetních uzávěrek. Specializovaní pracovníci jsou v přímém kontaktu s daňovými poradci a auditory, v administrativní práci kooperují s úřady.

AZA daňová evidence Praha do své práce pojímá vedení účetnictví, vedení profesionálního zpracování daňové firemní i soukromé evidence, je jedničkou v oboru personalistiky, zpracování mezd, DPH, vyúčtování daní i silničních daní. AZA: daňové přiznání Praha a Středočeský kraj obsahuje vedení správy vlastnictví, vedení evidence skladu, skladové hospodářství, zúčtování služebních cest a vypočítání cestovních náhrad, popřípadě úpravu účetnictví a interních směrnic.

AZA daňové přiznání Praha a Středočeský kraj kvalitně zpracovává daňová přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, vypracuje daňové přiznání k silniční dani, hodnověrně vypočítá daň z převodu nemovitosti. Součástí práce AZA účetnictví je také zastupování firem na finančním úřadu při kontrolách a interních šetřeních. Společnost AZA - vedení účetnictví Praha - obsahuje komplexní zpracování mezd a personalistiku, přípravu a vypočítání měsíčních výplat, řízení správy mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a případné spřízněné činnosti.

Hodnověrná daňová evidence Praha, vedená AZA účetnictvím, zahrnuje potřebnou administrativu a vedení evidence daní, spravování deníku příjmů a výdajů, avšak i vedení pokladní knihy. AZA - daňová evidence Praha - je orientována rovněž na řízení evidence dlouhodobých majetků, rovněž na administrativu ve vedení skladu a skladového hospodaření.