Skip to content

2

Časné revize elektro zjistí vady elektrospotřebičů anebo hromosvodů ještě dříve, než se stane nehoda s negativním následkem poškození zdraví, na zlomených životech a na majetku. Faktický stav hromosvodů, spotřebičů a elektroinstalací dokážou vlastníkům revize hromosvodů, revize elektrospotřebičů a revize elektro. Riziko požárů odvrátí revize hromosvodů, které dělíme na revize hromosvodů výchozí, revize hromosvodů periodické, ale také revize hromosvodů mimořádné.

Společnost Revize elektro Praha se orientuje na revize elektro bez omezení napětí,  revize elektrospotřebičů a revize elektro nářadí, opakované revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V, zmíněné revize hromosvodů, elektrozařízení VN a VNN. Firma je specialistou i v oblasti montáží a renovací elektro zařízení bez omezení napětí, dělá kontrolu fungování elektro zařízení bez omezení napětí "B" příkaz. Navíc je společnost nově orientována na revize, prodej, servis a správky elektroskútrů a elektrokol od všech výrobců.

Během revize elektrospotřebičů se elektrospotřebiče firmou Revize elektro Praha oštítkují identifikačními čísly, veškeré elektrospotřebiče budou bedlivě přeměřeny a výsledné údaje se zanesou do vytvořených revizních karet u každého elektrospotřebiče. Reálná funkčnost a jistý chod se zkouší během revize elektrospotřebičů. Nakonec se vystaví závěrečné ustanovení o stavu měřených spotřebičů.

Pravidelné revize elektro a revize hromosvodů jsou nutností podle aktuální vyhlášky a zákonů číslo 262/2006 Sb. i č. 309/2006 Sb. Při případném vzplanutí anebo úrazu proudem pak pojišťovny můžou krátit pojistné plnění anebo nic nezaplatí nic v situaci, že vlastník objektu nedodržel zákonnou povinnost mít revize elektro a revize hromosvodů. Když inspekce zjistí, že majiteli scházejí nutné revize elektro, se dávají pokuty ve výši dosahující až 2 000 000 Kč. Pro obdržení certifikátu ISO a auditu na ISO se také požadují revize elektro.