Skip to content

2

Časné revize elektro zjistí vady elektrospotřebičů anebo hromosvodů ještě dříve, než se stane nehoda s negativním následkem poškození zdraví, na zlomených životech a na majetku. Faktický stav hromosvodů, spotřebičů a elektroinstalací dokážou vlastníkům revize hromosvodů, revize elektrospotřebičů a revize elektro. Riziko požárů odvrátí revize hromosvodů, které dělíme na revize hromosvodů výchozí, revize hromosvodů periodické, ale také revize hromosvodů mimořádné.

Společnost Revize elektro Praha se orientuje na revize elektro bez omezení napětí,  revize elektrospotřebičů a revize elektro nářadí, opakované revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V, zmíněné revize hromosvodů, elektrozařízení VN a VNN. Firma je specialistou i v oblasti montáží a renovací elektro zařízení bez omezení napětí, dělá kontrolu fungování elektro zařízení bez omezení napětí "B" příkaz. Navíc je společnost nově orientována na revize, prodej, servis a správky elektroskútrů a elektrokol od všech výrobců.

Během revize elektrospotřebičů se elektrospotřebiče firmou Revize elektro Praha oštítkují identifikačními čísly, veškeré elektrospotřebiče budou bedlivě přeměřeny a výsledné údaje se zanesou do vytvořených revizních karet u každého elektrospotřebiče. Reálná funkčnost a jistý chod se zkouší během revize elektrospotřebičů. Nakonec se vystaví závěrečné ustanovení o stavu měřených spotřebičů.

Pravidelné revize elektro a revize hromosvodů jsou nutností podle aktuální vyhlášky a zákonů číslo 262/2006 Sb. i č. 309/2006 Sb. Při případném vzplanutí anebo úrazu proudem pak pojišťovny můžou krátit pojistné plnění anebo nic nezaplatí nic v situaci, že vlastník objektu nedodržel zákonnou povinnost mít revize elektro a revize hromosvodů. Když inspekce zjistí, že majiteli scházejí nutné revize elektro, se dávají pokuty ve výši dosahující až 2 000 000 Kč. Pro obdržení certifikátu ISO a auditu na ISO se také požadují revize elektro.

Bezpečným, prověřeným a pokaždé dostupným partnerem, který ve vašem objektu, firmě, administrativní budově či třeba výrobní hale zajistí revize hromosvodů a revize elektrospotřebičů, je společnost revize-elektro-praha.cz. Revize-elektro-praha.cz zajišťuje všechny revize elektroinstalace v Praze, ale rovněž po celé republice s použitím nejkvalitnějších technologií.

Revize Elektro Praha - váš spolehlivý partner

Revize Elektro Praha měří všechna zařízení vysokého a velmi vysokého napěstí, provádí opravy a montáže na rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí rovněž elektrorevize. Do kompetencí firmy patří také montáže, elektrorevize i opravy vypínačů AEG(ALTSOM)S1 - 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, rozvaděčů GMA - izolovaných plynem SF6 a vypínačů ALSTOMHVX 22 kV - izolovaných vákuem. Nezapomíná se ani na měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů a plnění přístrojů plynem.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem daná revize elektrospotřebičů je třeba kvůli bezpečnosti práce, zdraví a ochraně zaměstnanců. Zaměstnavatel má povinnost nechat provést revize elektrospotřebičů a to včetně revize hromosvodů. Firma revize-elektro-praha.cz se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování a také přeměrení. Do revizních karet jsou pak zaznamenávány naměřené hodnoty.

Revize hromosvodů

Úder blesku představuje nebezpečí pro občany, stavby, zařízení, instalace a inženýrské sítě, a právě z toho důvodu se jako ochrana instalují hromosvody. Dalším ochranným činitelem je pak právě revize hromosvodů. Při instalování nového hromosvodu provádíme tzv. výchozí revize. Periodické revize hromosvodů jsou prováděny každé čtyři roky a po havárii jsou nutné mimořádné revize hromosvodů.