Skip to content

1

Úsporná tepelná čerpadla jsou odborníky považována za budoucnost v ohřívání vody a vytápění, a proto jsou ekologicky šetrná tepelná čerpadla více zvýhodňována před klasickými tepelnými zdroji. Zásadní principy a zákonitosti tepelných čerpadel jsou výtečně zužitkována u mnohých zařízení, jako jsou třeba ledničky, mrazáky, klimatizace a leckteré druhy vytápění. Finančně výhodná tepelná čerpadla použijí zhruba 70 procent energie z okolního prostředí, ve kterém je dostatek tepla.

Ekonomicky výhodná, šetrná tepelná čerpadla normálně fungují na základním využitkování chladicího média s malým bodem varu.  Chladicí médium se vypařuje při styku s okolním prostředím, chladicí médium v plynném stavu je poté stlačeno kompresorem, a tím se zvyšuje teplota určená pro vytápění, anebo pro ohřívání teplé vody. Tak se v kondenzátoru topné materii předává teplo, a proto se znovu ochladí a zkapalní. Dochází k vracení chladiva do kompresoru a opakování cyklu.

Ekologické tepelné čerpadlo vzduch voda funguje na převodu tepla do topné kapaliny přes hydrobox, v němž je zabudován malý elektrokotel. Při nízké venkovní teplotě uvedený elektrokotel dopomáhá tepelnému čerpadlu k dosažení konkrétní teploty. Také při venkovních teplotách -15 stupňů Celsia jsou tepelná čerpadla vzduch voda plně funkční. Opravdu nízké pořizovací náklady a snadná instalace podporují pořízení těchto čerpadel. Kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla vzduch voda jsou efektivní investicí.

Zkušení specialisté z firmy IQ energy jsou ochotni každému zájemci poradit, jak získat státní podporu na snížení energetické náročnosti budov, a to neplacenými poradami pro běžné občany, ale také pro podnikatele i veřejnou správu. Do roku 2020 v programu Zelená úsporám stát podpoří desítkami miliard zateplení domů, na stavbu pasivního domu, vyměnění kotle a další úspory energie. A tak je dobré využít poradenství odborných poradců, protože nešetrné vytápění se stalo hudbou minulosti.

1

Budoucnost v ohřevu vody a vytápění představují dle odborníků tepelná čerpadla, díky těmto faktům jsou finančně výhodná tepelná čerpadla favority mezi klasickými tepelnými zdroji. Zásadní principy a zákonitosti tepelných čerpadel jsou výtečně zužitkována u mnohých zařízení, jako jsou ledničky, mrazáky, popřípadě klimatizace a hojně vyskytované typy vytápění. Ekonomická tepelná čerpadla vyrobí zhruba 70 procent energie z vnějšího prostředí, jež má značné množství tepelné energie.

Ekologicky úsporná a šetrná tepelná čerpadla principiálně fungují na zásadním zužitkování ochlazující látky s nízkým bodem varu.  Během kontaktu s vnějším prostředím dojde k vypaření chladicího média, chladivo v plynném stavu je posléze kompresorem stlačeno, a tak je navýšena hodnota teploty pro vytápění, či ohřev vody. Tak se v kondenzátoru topnému médiu předává teplo, díky tomu se znova zchladí a zkapalnění. Chladicí materie se následně vrací do kompresoru a celý koloběh se opakuje.

Tepelné čerpadlo vzduch voda pracuje na základě převodu tepla do topné vody přes hydrobox, do nějž je vestavěn malý elektrokotel. Tento elektrokotel napomáhá tepelnému čerpadlu získat konkrétní teplotu při nízké venkovních teplotě. Tepelná čerpadla vzduch voda pracují při teplotách až -15 °C. Další důvody k pořízení těchto tepelných čerpadel jsou malé pořizovací náklady a jednoduché zabudování. Kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla vzduch voda jsou efektivní investicí.

Odborníci z IQ energy všem poradí, jak se dá dostat státní podpora na snížení energetické náročnosti budov, a to neplacenými poradami pro veřejnost, podnikatele i veřejnou správu. Ve státním programu Zelená úsporám bude státem do roku 2020 státem dodána dotace desítek miliard na zateplení domů, na stavění pasivních budov, vyměnění kotlů a jiné úspory energie. Doporučujeme zužitkovat odborné poradenství odborníků, protože výměny zastaralých kotlů za šetrné jsou ekologickou hudbou budoucnosti.